Købmanden
Kildegaardens købmand åben alle ugens dage
kl. 9:00 - 19:00
Dagrenovation 2018
Dagrenovation afhentes fredage i ugerne:
14, 16
18 til 35
37 39, 41
Aflevering af grønt 2018
Fra kl. 09:00 - 11:00
på materielpladsen.
15/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 5/8, 19/8, 2/9, 16/9, 30/9, 7/10, 21/10
Kalender
<< April 2018 >>
Ma Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Ekstraordinær generalforsamling vedr. parkering i egen have
Nyheder
Bestyrelsen har i henhold til vedtægternes §15 modtaget 139 godkendte underskrifter med begæring om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling vedr. parkering i egen have.

Bestyrelsen har sammen med initiativgruppen til underskriftindsamlingen aftalt af afholde denne ekstraordinære generalforsamling lørdag d. 23.6. kl 11.00 ved Foreningshuset, Ved Aaen.

Dagsorden fremsendes pr. brev og findes på hjemmesiden HER
Referater fra generalforsamlinger 2012
Nyheder
Referater fra forårets generalforsamlinger er nu godkendt og underskrevet af de respektive dirigenter.
Det viser sig, at bl.a. vores banker også ønsker den samlede bestyrelses underskrift og det tager desværre lidt tid at få samlet disse pga ferie mm..
Bestyrelsen har derfor valgt indtil videre at offentliggøre referaterne uden underskrifter.

Klik på det ønskede referat (Link)
Referat ordinær generalforsamling 25-03-12
Referat fortsættende ordinær generalforsamling 29-04-12
Referat ekstraordinær generalforsamling 29-04-12
(Opdatering: Love og vedtægter)

Og så er vi stødt på et praktisk problem: Referaterne er på samlet 26 A4-sider!
Hvis dette skal være læsbart i udhængsskabene, skal vi først have anskaffet nogle flere skabe.

Vi opfordrer derfor til at medlemmerne henvender sig for udlevering af papir-udskrift
i foreningshuset i kontortiden: søndage 10 - 11
Nyhedsbrev maj 2012
Nyheder
Nyhedsbrev fra bestyrelsen maj 2012
Læs hele nyhedsbrevet HER
Voldgiftssagen
Nyheder
Fra bestyrelsen 8/5-12

Der er i går 7/5-12 i foreningshuset fundet et brev dateret 30/4-12 til Karen Vinding, Fredericiagade
med afgørelsen i voldgiftssagen. Der står bl.a.:

Den sagkyndige har truffet følgende beslutning:
Klagers (kloakfirmaet) begæring om udbetaling af 541.775 kr. tages til følge.
Udgifterne ved sagen, herunder den sagkyndiges honorar, skal betales af indklagede (AH Kildegaarden)


Efterfølgende har kloakfirmaet ifølge advokaten anmeldt krav om erstatning på et ukendt beløb.
Bestyrelsen er straks gået i gang med at vurdere konsekvenserne.
Se brevet HER

mvh
Bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen
Nyheder
Den nye bestyrelse har som 1. prioritet at få ryddet op i alle de retssager, den tidligere bestyrelse har involveret foreningen i. Derfor er det yderst beklageligt og efter grundige overvejelser og rådgivning, at bestyrelsen foretager de indledende skridt til en retslig handling
(i første omgang en foged-forretning) overfor den afgående bestyrelse.

Karen Vinding er ifølge referenten i besiddelse af det eneste eksemplar af referatet fra generalforsamlingen den 25/3-12. Referenten har, efter uretsmæssigt at have udleveret referatet til Karen Vinding, slettet det fra sin PC.

Uden et referat er den tiltrædende bestyrelse alvorligt hæmmet i at overtage foreningens opgaver idet fx banker og myndigheder kræver et referat, før den ny bestyrelse kan fungere.


Derudover skal den tiltrædende bestyrelse have overdraget alle dokumenter og emails vedrørende foreningen, som ikke befinder i foreningshuset - bl.a. bilag, igangværende og afsluttede sager samt ubehandlede henvendelser fra bl.a. medlemmerne.

Intet af dette er overdraget og Karen Vinding svarer ikke på henvendelser.

19/4 lykkedes det at få adgang til én af foreningens 3 banker og det blev dermed muligt at betale forfaldne regninger. I den forbindelse blev det overraskende konstateret, at der siden 2/1 har stået 9 millioner på en kontantkonto i Merkur bank. Formand og kasserer har set dette beløb mindst 9 gange i perioden op til generalforsamlingen 25/3.

Bestyrelsen ser sig derfor desværre nødsaget til at henvende sig til samtlige afgående bestyrelsemedlemmer.

Brev, afsendt til Karen Vinding, kan ses HER

Bestyrelsen for AH Kildegaarden.

Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling
Nyheder
Der er primo udsendt indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling
Søndag d. 29.4. 2012 kl. 10.00 i Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup.

Indkaldelsen til 29.4 - 2012 kan ses: HER

Indkaldelsen til generalforsamlingen 25.3 - 2012 kan ses: HER
M.v.h
Jann Dahlgaard
Kasserer
AH Kildegaarden